Krallar Group, TR
 
FABRİKA İNŞAAT YAPIMI
Her fabrika, bir kaleyi temsil etmektedir. Çünkü fabrikalar, daha iyi bir dünya için ihtiyaç duyulan maddelerin üretimini gerçekleştiren tesislerdir. Bu nedenle fabrika inşaatı konusunda da kaliteli ve titiz bir çalışma gerçekleştirilmelidir. Ancak bu sayede bir fabrika “kale gibi güçlü” olabilir. Krallar Group olarak bizler, fabrika anahtar teslim inşaat konusunda sizlere uzman ekibimizle destek vermekteyiz. Bu sayede anahtar teslim fabrika hizmetinden faydalanabilirsiniz
Fabrika Yapımı Aşamaları
Fabrikanın baştan sonra yapım aşamalarını birer cümle ile özetleyelim. Bu sayede fabrika inşaat yapımı konusuna geniş bir pencereden bakmak daha kolay olacaktır.
 1. İlk olarak firmanın gereksinimlerine göre bir arsa seçimi yapılır. Bu konuda açık ve kapalı alan ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. Arsa seçimi yapıldıktan sonra ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu alınmalıdır.
 3. Bir sonraki aşamada zemin etütleri yapılmalıdır. Böylece inşa edilecek fabrikanın yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine ilişkin bir öngörü yapılabilir.
 4. İnşaat sırasında oluşabilecek özel ekipman ihtiyacı giderilmelidir.
 5. Firma ihtiyacına göre fabrika inşaat projesi çizilmelidir.
 6. Yapılması planlanan yer altı ve yer üstü yapıları öngörmek adına kot çalışmaları yapılmalıdır.
 7. Beton dökülecek alan tespiti yapılır. Bu alanın beton dökülmeye uygunluğu gerçekleştirilir.
 8. İş güveliği, konforu ve verimliliği açısından koruma perdeleri yapılmalıdır.
 9. Çatı ve cephe kaplamaları yapılır.
 10. Doğalgaz, telefon, elektrik ve yangın hidrant hattı çalışmaları yapılmalıdır.
 11. Çizilen projedeki kotlara uygun bir şekilde çevre duvarları yapılmalıdır.
 12. Fabrika için güvenlik kulübesi inşa edilmelidir.
 13. Yağmur oluğu ve bordür uygulamaları yapılmalıdır.
 14. Çevre duvarları yapıldıktan sonra duvar üzerine tel ve giriş kapıları yapılmalıdır.
 15. Elektrik tesisatlarının dizaynı yapılmalıdır.
 16. Fabrika içerisine ofislerin ve ortak alanların yapılması gerekmektedir.
 17. Peyzaj yapımı ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
Yukarıdaki görüldüğü üzere fabrika inşaat yapımında pek çok aşama bulunmaktadır. Bu aşamaların tamamı, alanında uzman ekipler tarafından gerekli standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu sayede fabrika inşaat yapımı sırasında olası tüm aksaklıklar ortadan kaldırılmış olunur. Elbette bu konuda daha fazla bilgi ve ek çalışmalar için mutlaka iletişime geçilmesi gerekmektedir.