BİZİ ARAYIN KONUMU AÇ
whatsApp ile mesaj gönder

İzmir de Alçı Sıva Yapan Firmalar

Alçı Sıva Tanımı
Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok ve benzeri malzemelerin veya kaba
sıvanın üzerine alçıdan yapılan ve üzerine yapılacak olan kaplamaya kat oluşturan yüzeye
alçı sıva denir.

Özellikleri
- Yanmaz bir malzemedir. Bünyesindeki sudan dolayı yangın geciktirici özelliğe
sahiptir.
- Nefes alan bir malzeme olduğundan, nem oranını dengeleyerek sağlıklı bir
ortam oluşturur.
- Küf, bakteri ve mantar oluşturmaz.
- Üzerine uygulandığı yüzeyi tek katta boyaya hazır hale getirir.
- Pürüzsüz bir yüzey elde edilmesine imkân verir.
- Kolayca tamir edilebilir.
Kullanıldığı Yerler
Alçı sıvalar iç mekânlarda;


- Konutlarda
- Okullarda
- Ofis ve yönetim binalarında
- İş ve alışveriş merkezlerinde
- Otellerde
- Hastanelerde
-Sıva, onarım ve yenileme işlemlerinde kullanılırlar.

                              ALÇI SIVA YAPMANIN AVANTAJLARI

1. ALÇI, ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR


Alçı, karasıvaya göre 3,5 kat daha yüksek yalıtım özelliğine sahip olduğundan, yakıt tasarrufu sağlar.
2. ALÇI, BİNANIN DEPREM GÜVENLİĞİNİ ARTIRIR
Düşük yoğunluğu sebebiyle, 1 ton alçı ile hacim olarak, 1 ton tuğla veya 1 ton çimento ile üretilebilecek olandan çok daha fazla yapı elemanı üretilebilir. Dolayısıyla, alçı kullanılan inşaatların yükü hafiflemiş olur ki, bu da % 96 ' sı deprem kuşağında olan ve nüfusunun % 98 ' i bu bölgelerde yaşayan ülkemiz için önemli bir avantajdır.
3. ALÇI,  SAĞLIKLIDIR.
İklimlendirme etkisi nedeni ile, uygulandığı ortama nefes aldırır.  Kansorejen değildir, cilde dosttur, bakteri üretmez.
4. ALÇI, DOĞAL KLİMADIR.
Alçının mikroskobik boşlukları vardır. İç mekanlarda oluşan rutubeti çabucak emer, hava kuruyunca da emdiği nemi ortama geri vererek iklimlendirme işlevi görür. Mekanlarınızı,  kışın sıcak, yazın serin tutar.

5. ALÇI, KOLAYLIKTIR.
Uygulama ve onarımı çok kolaydır. İşlenmesi için kum kireç gibi herhangi bir yardımcı malzemeye ihtiyaç yoktur.

6. ALÇI, EKONOMİKTİR.
Çimento, kum, kireç ile yapılan kaba ve ince sıvaya ( kara sıva ) kıyasla, alçı kullanımı % 20 daha ucuza mâl olmaktadır. Ayrıca çabuk kuruyarak inşaatı hızlandırıp, inşaatın daha çabuk kullanılabilir hale gelmesini sağlayarak inşaat ekonomisine  katkıda bulunur.

7. ALÇI, YANGINDAN KORUR.
Alçı sıva, % 20 su içerir. Yangında ısıya maruz kaldığında suyunu atarken aynı zamanda ortamdan ısı alarak yangının ilerlemesini yavaşlatır. Bu sırada tamamen kavrulan üst tabakadaki alçının temin ettiği izolasyon etkisi, sıva altında da ısının yükselmesini önler.

8. ALÇI GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLER.
Alçı gözenekli ( poroz ) bir yapıya sahiptir ve sesi emer. Diğer sıvalara
göre sesin yansımasına daha çok engel olur. 1000 Hz ses frekensını Perlitli Alçı Sıva, kara sıvaya  göre 5 kat daha iyi emer.

TARİHÇESİ :
Alçının tarihteki ilk izlerine, günümüzden yaklaşık 8.800 yıl önce (M.Ö. 6800 – 5700) dünyanın bilinen en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Konya Çatalhöyük te rastlıyoruz. Kazılar sonucu gün ışığına kavuşturulan Çatalhöyük evlerinin zemin ve duvarları ile duvar resimlerinde (fresk) alçı kullanılmıştır. Alçı daha sonraları Anadolu ve Mezopotamya da Sümer, Asur, Selçuklu ve Osmanlı; bu coğrafya dışında ise özellikle Aztek, Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında önemli bir yapı malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Avrupa da Rönesans mimarlığının özentili ve süslü üslubuna uygun bir malzeme olan alçı, bu dönem mimar ve ressamları tarafından gerek iç gerekse dış yüzeylerde ve taştan daha rahat biçimlendirilmesinden dolayı ilk kez sütun ve kornişlerde kullanılmıştır.
1666 yılındaki Londra yangını alçı kullanımının geniş kitlelerce benimsenmesi bakımından bir dönüm noktası sayılabilir. Bu felaket sırasında ahşap yapıları koruduğu gözlenen alçının kullanımı Paris’ te zorunlu hale getirilmiş,bu vesile ile sıva alçısına da Paris alçısı lakabı takılmıştır. 1700′ lerden itibaren alçıtaşının toprak ıslahında, özellikle de sebze, yerfıstığı, pamuk, patates gibi ürünlere kalsiyum ve kükürt sağlayıcı doğal gübre olarak kullanımıyla da artan ilginin neticesinde olsa gerek, 18.yüzyılda Fransız kimyacı Lavoisier alçı üzerine yapılan ilk bilimsel çalışmayı yayınladı. Takip eden iki yüzyılda insanoğlunun alçı kültürü öylesine gelişti ki, bugün 100 den fazla ülkede 100 milyon tonun üzerinde alçıtaşı tüketilmekte.
Osmanlı ya gelince, alçı bu dönemden günümüze miras kalan birçok kervansaray, han, hamam, konak, yalı ve sarayda kullanılmıştır. İlginçtir ki, bazı Osmanlı hamam tavanları, içerideki yoğun nemi dengelemek amacıyla alçı ile kaplanmıştır.
Cumhuriyet döneminde alçı üretimi ilk kez 1930 larda atölye düzeyinde Kayseri de başlamış, sürekli çeşitlilik kazanarak ve yaygınlaşarak günümüze kadar gelmiştir.

FAYDALI ALANLARI
Alçı dökümünden ve prizini yapıp kuruduktan sonra boyutlarında bir değişiklik göstermez. Böylelikle beton gibi rötre çatlakları ve ahşap gibi bünyesine rutubet alıp verdiği halde boyut ve şekil değişikliği yapmaz,
Alçının ve alçı elemanının elde edilişi, uygulanması, bakımı kolay ve ucuzdur,
Alçı, tam bitmiş olarak yapıya girer, ek emek ve masraf gerektirmez,
Alçı, hazır yapı elemanı üretimine elverişli bir malzemedir. Duvar ve tavan kaplamalarının önceden hazırlanmasına olanak sağlar. Deprem, yangın ve sel baskını gibi afet durumlarında konut ihtiyacının arttığı ve karşılanmasının kısa sürede gerçekleşmesinin zorunlu olduğu hallerde kullanılmak üzere depo edilebilecek yapı elemanları hazırlanabiliri).
Alçıdan üretilen yapı elemanları, aranan fiziksel ve ekonomik özelliklere sahip, çağın inşaat usullerine uygun, çabuk kuru, hafif yapı elemanlarının üretimini sağlayan yapı malzemeleri arasında önemli bir yer tutar
Alçı malzemesi en az enerji kullanımı ile elde edilebilir, Tasarımda öngörülen konfor ve estetik koşullarını sağlar, Çevre kirliliği yaratmaz,

Alçı doğal hammadde kaynaklarından elde edilmekte, bu malzemeler ülke ölçeğinde yeterli olduğu gibi, ülke dışına da ihraç edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunulabilir.
Malzeme üretimi büyük yatırım ve karmaşık teknoloji ile değildir.
Teknolojik gelişmelere uyum sağlar ve hazır yapı elemanları üretimine elverişlidir.
Standartlara uygun malzeme kolaylıkla üretilebilir.
Alçı malzemesi kolaylıkla işlenebilir. Bu özellik, tasarımda ve yapımda esneklik sağlar.Dolayısıyla zaman içinde ortaya çıkabilecek kullanıcının değiştirme istek ve gereksinmeleri kolaylıkla karşılanabilir.
Alçı malzemesinin birim hacim ağırlığı kullanım yerine göre ayarlanabilir. İstenirse azaltılabilir. Hafif malzemeler yapı yükünün az olmasını, dolayısıyla zemine aktarılan yükün de az olmasını sağlar. Bu özellik de ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlar. Özellikle taşıyıcı sistemli yapılarda bölücü duvarların hafif olması sağlanırsa, daha düşük maliyette yapı elde etmek çözümüne ulaşılabilir,
Alçı malzemeleri üretim yerinden şantiyeye kolaylıkla taşınabilir ve kolay uygulanabilir.İşçilik masrafı ve maliyeti azdır,
Taşıma ve kullanma sırasında tahrip olmuş malzeme veya yapı elemanları kolay onarılabilir.